Informacja o liczbie wniosków złożonych w trzecim etapie konkursu 1/1.1.1/2016 (szybka ścieżka).
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w czerwcu 2016 r. (w ramach trzeciego etapu konkursu) wpłynęło 88 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 467 349 557,24 PLN, z czego kwota 71 595 376,59 PLN przypada na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim.
więcej »read more »
Możliwości finansowania przedsiębiorstw – spotkanie informacyjne 06.07.2016r. (Rzeszów).
W środę 6 lipca odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi, tym razem uczestnikom zostaną zaprezentowane zasady dotyczące wdrażania Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 oraz programy z których będzie możliwość finansowania projektów na rozwój przedsiębiorstw. Spotkania odbędą się 6 lipca 2016 r. (środa) o godzinie 10.00 w następujących lokalizacjach: Rzeszów - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, Sala Konferencyjna 212 (II piętro). Aby wziąć udział w spotkaniu w Rzeszowie należy przesłać na adres gpi@podkarpackie.pl im...
więcej »read more »
PARP uruchamia konkurs Scale UP!
W realizację pilotażu Scale UP zaangażowane będą akceleratory, które zostaną wyłonione przez PARP w konkursie trwającym od 15 lipca do 15 września br. Wybór akceleratorów, które posiadają zespół doświadczony w realizacji działań o charakterze akceleracyjnym, jest pierwszym etapem realizacji pilotażu. Następnie we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami (preferowane będą spółki z udziałem skarbu państwa), akceleratorami korporacyjnymi i np. funduszami seed/venture capital czy jednostkami naukowymi, realizowane będą autorskie kompleksowe programy akceleracji. Każdy program obejmie wsparciem mi...
więcej »read more »
Pierwszy konkurs w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.
Termin składania wniosków o dofinansowanie: Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r. Rodzaje projektów: Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/20141, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt w którym nie przew...
więcej »read more »