Nabór wniosków na TIK w ramach RPO już w II kwartale 2017!
Chcielibyśmy poinformować, że przyśpieszono nabór wniosków na TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE z RPO woj. podkarpackiego z działania 1.4.1. z IV kwartału na kwartał II. Wnioskodawcą mogą być firmy, które nie mogą działać dłużej niż 24 miesiące. Maksymalne dofinansowanie do 80 % kosztów kwalifikowanych. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 50 000 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN. Wsparcie skierowane będzie do nowo powstałych mikro i małych przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju funkcjonujących na rynku nie dłużej aniżeli 2...
więcej »read more »
Internacjonalizacja MŚP (etap I i II).
Celem działania jest zwiększenie aktywności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Poziom dofinansowania Wsparcie: do 500 000 PLN. Refundacja: do 80% kosztów projektu. Zaliczka: tak. Budżet konkursu: 230 000 000 PLN (I nabór: 30 mln PLN; II nabór: 200 mln PLN).  Dla kogo? Region: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Konkurs skierowany do: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. I etap: usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją działalności, m. in...
więcej »read more »
Bony na doradztwo – woj. Mazowieckie.
Już od 31 marca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o bon na zakup usługi doradczej o charakterze prorozwojowym. Jakiej na przykład? Dotyczącej opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowania biznesu, transferu technologii, ale też organizacji i zarządzania firmą. Będą możliwe również prace mające na celu wprowadzenie nowego produktu, usługi lub rozwiązania procesowego, czyli np. usługi diagnostyczne, certyfikacyjne, czy testowanie rozwiązań. Unijne dofinansowanie wyniesie do 80 procent. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 10 tys. do...
więcej »read more »
Zmiany w ocenie merytorycznej składanych projektów w Konkursach Szybka Ścieżka.
14.02.2017 na stronie NCBIR ukazała się informacje o zmianie systemu oceny projektów składanych w ramach 1.1.1 POIR. Główna zmiana dotyczy przeprowadzenia Prepanelu w miejscu realizacji projektu/siedzibie Wnioskodawcy. Zakłada się wizytę minimum 2 Ekspertów dziedzinowych i 1 przedstawiciela IP oraz ocenę w zakresie wszystkich kryteriów. Powyższa zmiana ma na celu udzielenie Państwu wskazówek w zakresie ewentualnej poprawy wniosku lub przygotowanie się do Panelu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Oznacza to, że wszystkie projekty złożone począwszy od 1 marca do 30 czerwca br. zostaną ocenion...
więcej »read more »