Internacjonalizacja MŚP (etap I i II).
Celem działania jest zwiększenie aktywności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Poziom dofinansowania Wsparcie: do 500 000 PLN. Refundacja: do 80% kosztów projektu. Zaliczka: tak. Budżet konkursu: 230 000 000 PLN (I nabór: 30 mln PLN; II nabór: 200 mln PLN).  Dla kogo? Region: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Konkurs skierowany do: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. I etap: usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją działalności, m. in...
więcej »read more »
Bony na doradztwo – woj. Mazowieckie.
Już od 31 marca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o bon na zakup usługi doradczej o charakterze prorozwojowym. Jakiej na przykład? Dotyczącej opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowania biznesu, transferu technologii, ale też organizacji i zarządzania firmą. Będą możliwe również prace mające na celu wprowadzenie nowego produktu, usługi lub rozwiązania procesowego, czyli np. usługi diagnostyczne, certyfikacyjne, czy testowanie rozwiązań. Unijne dofinansowanie wyniesie do 80 procent. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 10 tys. do...
więcej »read more »
Zmiany w ocenie merytorycznej składanych projektów w Konkursach Szybka Ścieżka.
14.02.2017 na stronie NCBIR ukazała się informacje o zmianie systemu oceny projektów składanych w ramach 1.1.1 POIR. Główna zmiana dotyczy przeprowadzenia Prepanelu w miejscu realizacji projektu/siedzibie Wnioskodawcy. Zakłada się wizytę minimum 2 Ekspertów dziedzinowych i 1 przedstawiciela IP oraz ocenę w zakresie wszystkich kryteriów. Powyższa zmiana ma na celu udzielenie Państwu wskazówek w zakresie ewentualnej poprawy wniosku lub przygotowanie się do Panelu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Oznacza to, że wszystkie projekty złożone począwszy od 1 marca do 30 czerwca br. zostaną ocenion...
więcej »read more »
Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka MSP.
1 lutego 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Szczegółowe informacje o konkursie.
więcej »read more »
1.1.1 POIR – zakończenie oceny listopadowego naboru.
02.02.2017 r. na stronie NCBiR ukazała się informacja o zakończeniu oceny projektów złożonych w ramach listopadowego naboru wniosków (3/1.1.1/2016 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”). Spośród 74 wniosków, które wpłynęły w ramach drugiego etapu konkursu, dokonano oceny merytorycznej 71 wniosków. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 14 projektów (1 zlokalizowany w województwie mazowieckim, 13 zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie). Lista rankingowa
więcej »read more »