Wyniki 1.1.1 POIR dla dużych – etap czerwcowy!
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w etapie I konkursu nr 2/1.1.1/2016 od 01.06.2016r. do 30.06.2016r. Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Spośród 7 wniosków, które wpłynęły w ramach I etapu konkursu, dokonano oceny merytorycznej 7 wniosków. Po czerwcowym etapie naboru pozostała kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej ...
więcej »read more »
Kolejny SUKCES w ramach konkursów ogłaszanych w poddziałaniu 1.1.1 POIR (szybka ścieżka).
Miło jest nam poinformować, że kolejny projekt przy którym mieliśmy przyjemność współpracować otrzymał dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych w poddziałaniu 1.1.1 POIR (szybka ścieżka). W ramach majowego etapu konkursu wpłynęło  64 projekty, 63 poddane zostały ocenie merytorycznej, a 11 uzyskało dofinansowanie. Lista rankingowa_etap majowy_1.1.1 POIR To kolejny projekt przy którym współpracowaliśmy, a który otrzymał dofinansowanie (2015 - 2 szt.).
więcej »read more »
Informacja o liczbie wniosków złożonych w trzecim etapie konkursu 1/1.1.1/2016 (szybka ścieżka).
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w czerwcu 2016 r. (w ramach trzeciego etapu konkursu) wpłynęło 88 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 467 349 557,24 PLN, z czego kwota 71 595 376,59 PLN przypada na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim.
więcej »read more »
Możliwości finansowania przedsiębiorstw – spotkanie informacyjne 06.07.2016r. (Rzeszów).
W środę 6 lipca odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi, tym razem uczestnikom zostaną zaprezentowane zasady dotyczące wdrażania Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 oraz programy z których będzie możliwość finansowania projektów na rozwój przedsiębiorstw. Spotkania odbędą się 6 lipca 2016 r. (środa) o godzinie 10.00 w następujących lokalizacjach: Rzeszów - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, Sala Konferencyjna 212 (II piętro). Aby wziąć udział w spotkaniu w Rzeszowie należy przesłać na adres gpi@podkarpackie.pl im...
więcej »read more »
PARP uruchamia konkurs Scale UP!
W realizację pilotażu Scale UP zaangażowane będą akceleratory, które zostaną wyłonione przez PARP w konkursie trwającym od 15 lipca do 15 września br. Wybór akceleratorów, które posiadają zespół doświadczony w realizacji działań o charakterze akceleracyjnym, jest pierwszym etapem realizacji pilotażu. Następnie we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami (preferowane będą spółki z udziałem skarbu państwa), akceleratorami korporacyjnymi i np. funduszami seed/venture capital czy jednostkami naukowymi, realizowane będą autorskie kompleksowe programy akceleracji. Każdy program obejmie wsparciem mi...
więcej »read more »