Aktualności

Harmonogram konkursów na rok 2018 w ramach POIR.

Harmonogram konkursów na rok 2018 w ramach POIR.

W Programie Inteligentny Rozwój w 2018 r. planowanych jest co najmniej 25 nowych konkursów, na kwotę minimum 6,1 mld PLN.  Opublikowany harmonogram zawiera również konkursy ogłoszone lub rozpoczęte w 2017 r., których termin zakończenia przypada na 2018 r.

Więcej informacji.

Harmonogram naboru wniosków dla RPO Woj. Małopolskiego na rok 2018.

Harmonogram naboru wniosków dla RPO Woj. Małopolskiego na rok 2018.

W dniu 28.11.2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął harmonogram konkursów na rok 2018.

Więcej informacji.

Harmonogram naboru wniosków dla RPO Woj. Podkarpackiego na rok 2018.

Harmonogram naboru wniosków dla RPO Woj. Podkarpackiego na rok 2018.

W dniu 28 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

Więcej informacji.

Kolejny zadowolony klient!

Kolejny zadowolony klient!

Miło jest nam poinformować, że nasz kolejny Klient otrzymał dofinansowanie do swoich projektów.

Projekt dotyczy konkursu w ramach działania II.3.1 RPO Województwa Łódzkiego pn. „Wdrożenie wyników częściowo samodzielnie zrealizowanych i częściowo zakupionych prac B+R w przedsiębiorstwie TEAMSOFT Sp. z o.o., celem wdrożenia innowacyjnej usługi w zakresie zaawansowanego przetwarzania danych dzięki silnikowi analitycznemu Solver”. Kwota dofinansowania: 652 860,00 zł.

Gratulujemy!

Referencje_Teamsoft

Kolejny konkurs w ramach poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW Schemat 1.5 A (woj. Dolnośląskie).

Kolejny konkurs w ramach poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW Schemat 1.5 A (woj. Dolnośląskie).

Termin i sposób składania wniosków: od godz. 8.00 dnia 1 września 2017 r. do godz. 15.00 dnia 31 października 2017 r.

Kto może składać wnioski?

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS2) przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu  oraz  zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmującej następujące obszary: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się :

  1. MŚP.
  2. Zgrupowania i partnerstwa MŚP.

Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania  1.5 Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP– ZIT AW, którego celem szczegółowym jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, np.:

– wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

– dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach schematu 1.5 A przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej  lub produktowej.

Więcej informacji.