Oferta

Głównym przedmiotem działalności firmy TEP jest doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych. Oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, samorządów, zagranicznych inwestorów jak i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. TEP oferuje kompleksowe wsparcie na kilku płaszczyznach:

Analiza planowanego do realizacji przedsięwzięcia:

  • Pomoc w wyborze optymalnego źródła finansowania projektu przy uwzględnieniu dostępnych możliwości.

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji:

  • Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek, biznes plan/studium wykonalności, analiza finansowa oraz pozostałe niezbędne załączniki).
  • Wsparcie w procesie składania dokumentacji aplikacyjnej.
  • Wsparcie na każdym etapie oceny projektu.
  • Wsparcie w kontaktach z Instytucją Wdrażającą.

Etap rozliczania:

  • Wsparcie podczas prowadzenia procedur przetargowych.
  • Wsparcie na etapie przygotowania wniosków o płatność.