dotacja

Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw – V runda naboru dobiega końca!
Kto może składać wnioski: Przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo. Konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych. Na co można otrzymać dofinansowanie: W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wy...
więcej »read more »
Konkurs w ramach 2.3.2 POIR – Bon na innowacje dla MŚP.
I etap - Konkurs na usługi. Jeśli planujesz zrealizować projekt w zakresie usług, to konkurs dla Ciebie. Dla przedsiębiorców mamy aż 70 milionów złotych! Nabór wniosków: 22.03.2018 – 22.11.2018 r. I etap Bonu na innowacje to prosty i logiczny mechanizm wsparcia. Przedsiębiorca ma pomysł biznesowy na innowację, a jednostka naukowa wiedzę i zasoby techniczne niezbędne do opracowania szczegółów rozwiązania. Pomagamy połączyć te dwie siły poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe. W I etapie dofinansowujemy projekty związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: n...
więcej »read more »
Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP – konkurs w ramach RPO Warmińsko-Mazurskie.
Termin składania wniosków: 28.05.2018 - 10.08.2018. Cel działania 1.4.3 Działanie ma na celu opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP. Wsparcie otrzymają projekty polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, prowadząc m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem. Wsparcie do 850 000 PLN Refundacja do 85% kosztów projektu Zaliczka do 95% dofinansowania projektu Budżet konkursu 3 500 000 PLN Do wydat...
więcej »read more »
Kolejny zadowolony klient!
Miło jest nam poinformować, że nasz kolejny Klient otrzymał dofinansowanie do swoich projektów. Projekt dotyczy konkursu w ramach działania II.3.1 RPO Województwa Łódzkiego pn. "Wdrożenie wyników częściowo samodzielnie zrealizowanych i częściowo zakupionych prac B+R w przedsiębiorstwie TEAMSOFT Sp. z o.o., celem wdrożenia innowacyjnej usługi w zakresie zaawansowanego przetwarzania danych dzięki silnikowi analitycznemu Solver". Kwota dofinansowania: 652 860,00 zł. Gratulujemy! Referencje_Teamsoft
więcej »read more »
Konkurs w ramach poddziałania 3.2.1 POIR – Badania na rynek!
Nabór: od 5 września 2017 do 28 lutego 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie w danym okresie. Wnioski będą przyjmowane w następujących etapach: od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r., od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r., od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., od 1 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018 r. W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojo...
więcej »read more »