targi

Konkurs w ramach 3.3.2 RPO Województwa Małopolskiego już we wrześniu!
Przewidywane rozpoczęcie naboru: Wrzesień 2017 r. Cel: Zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej. Kto może składać wnioski? mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej lub – w przypadku posia...
więcej »read more »
Internacjonalizacja MŚP (etap I i II).
Celem działania jest zwiększenie aktywności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Poziom dofinansowania Wsparcie: do 500 000 PLN. Refundacja: do 80% kosztów projektu. Zaliczka: tak. Budżet konkursu: 230 000 000 PLN (I nabór: 30 mln PLN; II nabór: 200 mln PLN).  Dla kogo? Region: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Konkurs skierowany do: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. I etap: usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją działalności, m. in...
więcej »read more »