Wyniki konkursu 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach RPO Woj. Śląskiego.

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 dla działania 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Spośród 353 wniosków o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane pod względem formalnym, wyniki oceny merytorycznej kształtują się następująco:

•    214 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem merytorycznym, a w tym:
Subregion centralny – 138 wniosków
Subregion północny – 39 wniosków
Subregion południowy – 27 wniosków
Subregion zachodni – 10 wniosków

•    139 wniosków zostało ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym, a w tym:
Subregion centralny – 108 wniosków
Subregion północny – 13 wniosków
Subregion południowy – 13 wniosków
Subregion zachodni – 5 wniosków

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem merytorycznym wniosków wyniosła ponad 150,5 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła ponad 50,8 mln zł.

Wszystkie projekty zaakceptowane pod względem merytorycznym kwalifikują się do wsparcia.

Więcej informacji.